Laura van Kempen-Cremers

Over Laura van Kempen-Cremers

Toen ik, Laura van Kempen, als partner toetrad tot het kantoor van Tineke Groot notaris te Oisterwijk, per 1 november 2016 hebben wij, Tineke Groot en ik, Laura van Kempen nagedacht over een nieuwe naam. Omdat ik in 2016 met goed gevolg de opleiding nalatenschapsmediation heb gevolgd, hebben Tineke Groot en ik gekozen voor de naam Groot & Van Kempen, notaris, adviseur mediator. Daarmee willen we aangeven dat wij Tineke Groot en ik, Laura van Kempen, meer zijn dan een traditioneel notariskantoor, dat alle rechtsgebieden van het notariaat bedient, zoals onroerend goed, aan en verkoop van panden met de financiering door middel van een hypotheek, het personen en familierecht, waaronder testamenten en samenlevingscontracten en huwelijkse voorwaarden of voorwaarden van geregistreerd partnerschap en vanzelfsprekend het oprichten van vennootschappen en het wijzigen van de statuten. Wij zijn meer dan een traditioneel notariskantoor omdat wij u ook prima van dienst kunnen zijn op het gebied van mediation, meer speciaal nalatenschapsmediation. Voor wat nalatenschapsmediation precies inhoud en wat wij op dit vlak mogelijk voor u kunnen betekenen, verwijs ik, Laura van Kempen, naar de rubriek nalatenschapsmediation.

Kort na het beëindigen van mijn atheneumopleiding in Nijmegen ben ik in Nijmegen op kamers gegaan. In dat zelfde studiejaar (2000) ben ik rechten gaan studeren. Van het begin af aan was het voor mij duidelijk dat ik mij vanaf het tweede jaar zou gaan richten op Notarieel recht. Mijn interesse in het familie- en erfrecht is door de inspirerende hoorcolleges vanaf dat moment alleen nog maar gegroeid.

Tijdens mijn studententijd heb ik mij aangesloten bij verschillende studentenverenigingen als ook bij meisjesdispuut F.I.E.R.A.. Na een gezonde afwisseling van studie en gezelligheid ben ik in juni 2005 afgestudeerd. Een maand later ben ik op een middelgroot notariskantoor in Eindhoven met mijn eerste baan als kandidaat-notaris gestart. Deze ervaring heeft iets later plaats gemaakt voor aanvullende ervaringen als kandidaat notaris op een middelgroot en later op het grootste notariskantoor van Zuid Nederland. Deze ervaringen als kandidaat notaris op notariskantoren van wisselende grootte en met verschillende manieren van aanpak hebben mijn notariële kennis zeer zeker gevoed en vergroot. Ik onderschrijf de mening van Tineke Groot dat het steeds een uitdaging is om uit de verschillende mogelijkheden die er zijn, voor de klant de beste oplossing op maat te kiezen en de klant daarin te begeleiden.

Tijdens deze jaren op deze verschillende kantoren heb ik mij gericht op het gebied van vastgoed, maar meer nog het familie- en erfrecht, waaronder het afwikkelingen- en het begeleiden van afwikkelen van nalatenschappen.  Al snel bemerkte ik bij mezelf dat met name daar mijn interesse ligt.
Om mijn kennis te vergroten heb ik in 2011 de leergang Executele gevolgd bij NOVEX. Kort daarna ben ik door het bestuur van Stichting Gecertificeerde executeurs gecertificeerd. Inmiddels genoemd ‘gecertificeerd NOVEX executeur’. In deze vereniging NOVEX komen de leden, o.a. notarissen, advocaten en medewerkers van charitatieve instellingen bij elkaar om met elkaar kennis te delen over het proces omtrent het afwikkelen van nalatenschappen en in het verlengde daarvan het afwikkelen van nalatenschappen door een executeur.

Samen met mijn cliënten zoek ik naar de voor hun passende akte en bijbehorende inhoud. Daarbij vind ik het van groot belang om te luisteren naar de cliënt, op zoek te gaan naar de wensen die niet met woorden worden uitgedrukt. Om deze vaardigheden nog meer uit te breiden ben ik begonnen met de opleiding Legal Mediator. Deze opleiding tot Legal Mediator heb ik begin 2014 succesvol afgerond. Het is mijn kracht dat ik mede door deze opleiding mogelijk vanuit een andere invalshoek een vraag van een cliënt benader. Het heeft mij in mijn juridische vorming rijker gemaakt. Ik hoop dat ook als kandidaat notaris en mediator naar mijn cliënten uit te dragen.
In aanvulling op deze opleiding als Legal Mediator, en omdat ik gegrepen werd door het aspect mediation in mijn notariële loopbaan, heb ik in 2016 de specialisatieopleiding Nalatenschapsmediation gevolgd welke opleiding ik in 4 oktober 2016 succesvol heb afgerond. Vanaf die datum ben ik geregistreerd in het register van de Stichting Nalatenschapsmediation.

Na mijn jarenlange ervaring als kandidaat-notaris ben ik in december 2017 benoemd tot notaris met standplaats Oisterwijk.

 

 

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@grootenvankempen.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Groot & Van Kempen

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan