Nalatenschapsmediation

Nalatenschapsmediation

“Het mooie van luisteren, is horen wat er niet gezegd wordt.”

 

De afwikkeling van een nalatenschap kan een familieband en daarmee de relatie tussen de erfgenamen enorm onder druk zetten. Heftige emoties kunnen een praktische en/of zakelijke oplossing bij het afwikkelen van de nalatenschap belemmeren. Laura van Kempen, als partner verbonden aan Groot & Van Kempen notarissen adviseurs mediator, begeleidt, als mediator, het proces waarin de deelnemers bij het afwikkelen van een nalatenschap samen met elkaar tot overeenstemming proberen te komen. Zij informeert de deelnemers over de juridische aspecten, waarbij zij haar ervaring als notarieel jurist en als mediator in kan zetten, en ondersteunt u bij het zichtbaar maken van ieders belangen. Daarmee maakt Laura van Kempen, verbonden aan Groot & Van Kempen de weg vrij naar een afwikkeling van de nalatenschap naar ieders tevredenheid. De deelnemers – de erfgenamen in de nalatenschap - hakken daarbij uiteindelijk zelf de knoop door. Doordat de erfgenamen uiteindelijk zelf de oplossing aandragen, begeleid door een mediator, die als notaris ook goed op de hoogte is van de juridische aspecten binnen de afwikkeling van de nalatenschap, heeft de uiteindelijk gekozen weg meer draagvlak. Het is belangrijk de door de erfgenamen uiteindelijk zelf gekozen oplossing om uit het conflict te komen vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. Laura van Kempen, als mediator en gecertificeerd executeur binnen de NOVEX kan u daarbij behulpzaam zijn. Door het vastleggen van deze afspraken in een vaststellingsovereenkomst, worden de afspraken ook voor de toekomst geborgd. Vaak gebeurt dit vastleggen van deze afspraken in de vorm van een notariële akte.

Nalatenschapsmediation vergt veel inzet van alle betrokkenen, de erfgenamen en naaste verwanten. Een oplossing via mediation kan juist bij geschillen tussen familieleden in erfeniskwesties zoveel meer brengen dan wat er te winnen is in een procedure over de erfenis.

Ook bij leven kan mediation worden ingezet, dit wordt premediation genoemd: In het verlengde van nalatenschapsmediation kan de premediation worden ingezet indien een langstlevende ouder bijvoorbeeld afspraken wil maken over de nalatenschap die bij zijn of haar toekomstig overlijden open zal vallen. Het op voorhand bespreekbaar maken van ieders verwachtingen samen met de toekomstige erfgenamen, waarbij de onderlinge belangen van de toekomstige erfgenamen en de wensen van deze erfgenamen bespreekbaar worden gemaakt, kan de samenhang in de familie versterken en problemen na het overlijden voorkomen. Problemen die anders mogelijk zouden leiden tot een moeizame afwikkeling van de nalatenschap met alle gevolgen daaraan verbonden op het emotionele vlak, in het kader van rouwverwerking, maar ook met gevolgen op het financiële vlak, te weten hoge kosten.

Indien in een mediation een grotere groep personen betrokken zijn wordt meestal samengewerkt met een co-mediator om het proces goed te kunnen en te kunnen blijven begeleiden tot aan het eind. Laura van Kempen verbonden aan Groot & Van Kempen kent diverse mede-mediators, die zij indien gewenst, in kan zetten om tot een bevredigende afwikkeling van de nalatenschap te komen, zonder gerechtelijke procedures.

Als een gerechtelijke procedure onvermijdelijk is, kan Laura van Kempen u ook doorverwijzen vanuit ons netwerk van erfrechtadvocaten.

 

Voorbeelden van mogelijke potentiele geschillen waarbij mediation of premedation, kan worden ingezet:

-       wordt de overledene gecremeerd of begraven;

-       wie mogen er op de begrafenis komen;

-       wie is de rechthebbende van het grafrecht;

-       wat zal de as-bestemming zijn ingeval van crematie;

-       hoe verdelen we de eigendommen

-       onduidelijkheid over de bedoeling van een bepaling in het testament;

-       in twijfel trekken van wilsbekwaamheid van de overledene;

 

Voordelen van mediation:

Uit eigen ervaring weet Laura van Kempen, van Groot & Van Kempen notarissen adviseurs mediator, dat mediation maar ook pre-mediation veel voordelen heeft.

-       het bespaart tijd: een juridische procedure neemt soms maanden/jaren tijd in beslag;

-       minder kostbaar: u schakelt samen een mediator in, de kosten kunt u delen;

-       minder stressvol: je bepaalt zelf wat er gebeurd; bij een gerechtelijke procedure beslist uiteindelijk de rechter;

-       oplossingsgericht: mediation of pre-mediation is er op gericht om een oplossing te vinden die voor alle partijen passend is;

-       informeel.

 

Wilt u weten of (pre)mediation in uw situatie past? Neem dan contact met op met Groot & Van Kempen notarissen adviseurs mediator te Moergestel. Wij leggen u uit over hoe het traject van mediation of pre-mediation in uw situatie zou kunnen werken en wat er bij komt kijken.

 

“Bijna elk conflict heeft een oplossing die voor de betrokkenen aanvaardbaar is, maar vaak zien de deelnemers in een conflict die oplossing niet.“

 

 

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@grootenvankempen.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Groot & Van Kempen

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan